Forretningsbetingelser

strandcamp.de durchsuchen

Search strandcamp.de

1) Indgåelse af aftale
De angivne priser gælder for reservationer fra 01.01.18 indtil udgivelse af en ny prisliste.
Med din reservation indgår du en bindende aftale om indkvartering med udlejeren. Det kan ske skriftligt, mundtligt eller telefonisk. Telefoniske oplysninger, tillægsaftaler og andre løfter, uanset art, er uforpligtende og indgår kun i aftalen, hvis de bekræftes skriftligt af os. Aftalen er først bindende for udlejeren, når vi har bekræftet den skriftligt.

2) Betaling
a) Camping
50,- € ved reservation (gælder kun for onlinereservation). Resten og diverse ekstraomkostninger betales ved afrejse. Ved reservationer under 50,- € skal hele beløbet betales med det samme.
b) Udlejningsenheder
Der skal betales et depositum på 200,- € ved reservation, før vi endeligt kan bekræfte din reservation. Resten og eventuelle ekstraomkostninger betales ved afrejse. Ved reservationer under 200,- € skal hele beløbet betales med det samme. Hvis depositum ikke er indbetalt efter 14 dage, ser vi os nødsaget til at annullere din reservation. Se også vores annulleringsbetingelser under punkt 5b (afbestilling af udlejningsenheder).
c) Tilbagebetaling
Hvis hele beløbet er betalt eller overført på forhånd, refunderes pengene ikke i tilfælde af tidlig afrejse.

3) Ekstraomkostninger
Ekstraomkostninger som f.eks. strømforbrug betales i receptionen ved afrejse.

4) Samlet udlejningspris
Prisen for leje samt ekstraomkostninger kan du se i vores prisliste. Vi bekræfter dem skriftligt. Priserne reduceres ikke ved ændringer i opholdstiden.

5) Annullering
a) Camping
Du kan annullere reservationen skriftligt indtil kl. 18.00 på den planlagte ankomstdag uden at angive nogen grund. For at undgå misforståelser beder vi dig annullere reservationen skriftligt og ikke pr. telefon. Ved annullering skal du betale følgende beløb:
Ved annullering indtil 21 dage før ankomst 50,- €,
derefter skal det fulde beløb betales
Pladser, som ikke er belagt kl. 09.00 dagen efter den planlagte ankomstdag, og hvor der heller ikke er nogen skriftlig aftale om senere ankomst, må campingpladsen give væk til andre. Det samme gælder for pladser, der bliver ledige på grund af tidlig afrejse.
b) Udlejningsenheder
Du kan annullere reservationen skriftligt indtil den planlagte ankomstdag. For at undgå misforståelser beder vi dig annullere reservationen skriftligt med anbefalet post og ikke pr. telefon. Vi har krav på betaling af det aftalte beløb, selvom du annullerer ferien. Derfor er grunden til annulleringen uvæsentlig.
Ved annullering indtil 28 dage før ankomst beholder vi det betalte depositum på 200,- €. Vi anbefaler derfor at tegne en afbestillingsforsikring.
Ved annullering senere end 28 dage før ankomst skal det fulde beløb betales.
Udlejeren er forpligtet til at betale erstatning, hvis boligen ikke stilles til rådighed som aftalt, dog maks. op til det aftalte lejebeløb.

6) Udlejningsenheder
a) Boligen må højst bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten, og kun af de anførte personer.
Der må ikke medbringes husdyr.
b) Lejerne er forpligtet til at behandle den lejede bolig og dens indhold med omhu og kun benytte boligen med det aftalte antal personer.
Kontroller den lejede bolig, inventaret og andre genstande ved ankomst. Angiv eventuelle mangler i afleveringsrapporten, og aflever den til vores servicepersonale eller i receptionen samme dag. Vi har brug for din hjælp for at kunne tilbyde en optimal service. Skader og mistet inventar eller andet lejet udstyr skal erstattes af lejeren. Lejeren hæfter også for sine medrejsende. Der kan tegnes en særlig ansvarsforsikring.
e) Boligen skal afleveres opryddet og renfejet. Det omfatter: Opvask af service, gryder osv., tømning af køleskab, bortskaffelse af affald. Nøglen afleveres før afrejse.

7) Ordensregler
Lejeren og de medrejsende skal overholde de ophængte ordensregler, ikke mindst med hensyn til hvornår der skal være ro på pladsen (fra kl. 22.00 til 7.00 og fra kl. 12.00 til 14.00). Ved grove overtrædelser har udlejeren ret til at bortvise lejeren fra pladsen uden forudgående varsel. Lejeren kan i så fald ikke rejse krav om delvis erstatning for lejen. For at græsset bedre kan regenerere sig, må der ikke udlægges plastik i forteltet.


8) Fordels- og rabatkort
I tilfælde af onlinereservation gælder følgende princip i forbindelse med diverse fordels- og rabatkort (f.eks. ADAC-Card):
Overstiger det betalte depositum det reducerede beløb ved afrejse, kan differencen ikke erstattes. Fordels- og rabatkort kan heller ikke benyttes senere, hvis det fulde beløb er blevet betalt på forhånd.

9) Fejl
Vi forbeholder os ret til at rette fejl som f.eks. tryk- og regnefejl.

10) Besøg
Kun tilmeldte personer må benytte pladsen. Daggæster skal tilmeldes i receptionen, overnatningsgæster skal betale de til enhver tid gældende priser inkl. kurtakst.

11) Kørsel på pladsen
Er kun tilladt med en gyldig tilmeldingsbekræftelse.

12) Ansvar
Alle gæster er forpligtet til at behandle inventaret og pladsen med omhu. Ligeledes er gæsterne forpligtet til at erstatte forvoldte skader.

13) Afrejse og ankomst
Den reserverede plads står til rådighed fra kl. 14.00 på ankomstdagen og skal afleveres senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Udlejningsenheder er til rådighed fra kl. 15 og skal forlades senest kl. 10.

14) Prisforøgelse
Vi forbeholder os ret til årlige prisforøgelser og ændring af sæsontider.
De viste priser på reservationsbekræftelser er ikke mere gyldige efter en prisforøgelse eller ændring af sæsontiden.

15) Ugyldighedsbestemmelse
Hvis enkelte punkter i denne aftale er ugyldige, finder de tilsvarende anvendelse. De øvrige aftalebestemmelser gælder under alle omstændigheder fortsat.

Find vej

Kontakt

Strandcamping Waging am See

Am See 1
83329 Waging am See
Tyskland
Tel.: +49 (0)8681 552
E-Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Fax: +49 (0)8681 45010
www.strandcamp.de

www.strandkurhaus.de